All Prices in USD
Thông tin về sản phẩm dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm thích hợp cho tình trạng da của bạn
Nhấn vào đây để xem từng sản phẩm
1. Bộ kem cho Da lem nhem nhẹ (VD YEN,ClnS,SB) 

Dùng cho trường hợp da có những chỗ hơi tối màu, lem nhem nhưng nhạt,  không quá lan rộng, không bị quá lâu năm, hoặc da của người còn ít tuổi và da còn khoẻ mạnh  (dưới 30 tuổi) .

$413 USD

Gồm có: Y4E Day Treatment, Y4E Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner, SB Whitening cream

2. Bộ kem cho Da nám nhẹ (YB DN,Cln,SB)   *** YB Day treatment out-of-stock,xin mua package12 ***

Dùng cho trường hợp da có vết nám, tàn nhang, đồi mồi nhưng không quá lan rộng, da không quá tối đậm, không bị quá lâu năm, hoặc da của người trên 30 tuổi, hoặc da đã không còn khoẻ mạnh vì những hư hại do da có vấn đề hoặc do dùng các mỹ phẩm không tốt trước đó. 

$477 USD

Gồm có: YB Day Treatment, YB Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner, SB Whitening cream

3. Bộ kem cho Da nám nặng (YB DN,Cln,SB,Ser)  ***YB Day out-of-stock, xin mua package 11 *** 

Dùng cho trường hợp da có vết nám, tàn nhang, đồi mồi nhưng lan rộng, da màu tối đậm, bị những vết tối sậm màu qua một nhiều  năm, hoặc da của người trên 30 tuổi, hoặc da đã không còn khoẻ mạnh vì những hư hại do da có vấn đề hoặc do dùng các mỹ phẩm không tốt trước đó. 

$547 USD

Gồm có: YB anti-aging Day Treatment, YB anti-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner, SB Whitening cream, Y4E or Vulani Brightening serum

4. Bộ kem cho Da nám nặng và da cần cải thiện nhiều (VD VN,ClnS,V Dis,Ser)

Dùng cho trường hợp da có vết nám, tàn nhang, đồi mồi nhưng lan rộng, da màu tối đậm, bị những vết tối sậm màu qua một thời gian nhiều năm, da có nhiều vấn đề cần được cải thiện nhiều như da rỗ, không bằng phẳng do mụn để lại hoặc những hư hại khác, da suy sụp và yếu ớt hay bị đỏ và nổi mạch máu đỏ, da lão hoá cằn cỗi, da bị hư hại do dùng những sản phẩm không tốt trong thị trường, hoặc da của người khá có tuổi (trên 48), da đã mất rất nhiều collagen và elastin.

$628 USD

Gồm có:Vulani Reverse-aging Day Treatment,Vulani Reverse-aging Night Treatment,Vulani Cleanser Toner,Vulani Discoloration solution,Y4E/Vulani Brightening serum

5. Bộ kem cho Da thiếu niên bị mụn bọc - hư hại nhẹ (YB D,YB N,Cln S,Red) ***YB Day out-of-stock, xin mua package 13 *** 

Dùng cho trường hợp da của teenager (dưới 18 tuổi) có nhiều mụn đỏ và mưng mủ

$401 USD

Gồm có: Y4E Day Treatment, YB Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner Special Edition, Redness Clear

6. Bộ kem cho Da trưỏng thành bị mụn bọc - hư hại nặng (YB DN,Cln S,Red,SB)  ***YB Day out-of-stock, xin mua package 14 *** 

Dùng cho trường hợp da của người trưởng thành có nhiều mụn đỏ và mưng mủ lâu ngày, da bị hư hại nhiều như sẹo đỏ, lồi lõm, rỗ, thâm đậm.

$546 USD

Gồm có: YB Anti-aging Day Treatment, YB Anti-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner Special Edition, Redness Clear, SB whitetening cream

7. Bộ kem cho Dưỡng và trẻ hoá da nhẹ (VD YEN,ClnS)  

Dùng cho trường hợp da đã đẹp rồi, không bị vấn đề gì nặng để phải cần cải thiện nhiều, hoặc da của người trẻ tuổi duới 30.

$258 USD

Gồm có: Y4E Day Treatment, Y4E Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner

8. Bộ kem cho Dưỡng và trẻ hoá da trung bình (YB DN,Cln) ***YB Day out-of-stock, xin mua package 15 *** 

Dùng cho trường hợp da không được đẹp, da cần cải thiện nhưng không quá trầm trọng, những nếp nhăn ở trên mặt và vùng mắt không quá nhiều, hoặc da của người trên 30.

$312 USD

Gồm có: YB Anti-aging Day Treatment, YB Anti-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner

9. Bộ kem cho Dưỡng và trẻ hoá da trung bình, cần cải thiện mắt và nếp nhăn (YB DN,Cln,E,W) ***YB Day out-of-stock, xin mua package 16 *** 

Dùng cho trường hợp da không đẹp, da cần cải thiện khá nhiều, nhất là vùng mắt có thể bị thâm đen, bị bụp, xệ, mỡ, nhiều vết nhăn chân chim, và những chỗ khác trên mặt cũng có nhiều vết nhăn nhất là hai bên khoé miệng, giữa 2 lông mày, cằm, trán, hai bên má, hoặc da của người khá có tuổi (trên 48)

$622 USD

Gồm có: YB Anti-aging Day Treatment, YB Anti-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner, YB Anti-aging Eyezone solution, YB anti-aging Wrinkle shot

10. Bộ kem cho Dưỡng và trẻ hoá da cấp cao, cần cải thiện mắt và nếp nhăn (V DN,Cln,E,W)

Sản phẩm có thêm nhiều dưỡng dược chất, dùng cho trường hợp da không đẹp, da cần cải thiện nhiều, nhất là vùng mắt có thể bị thâm đen, bị bụp, xệ, mỡ, nhiều vết nhăn chân chim, và những chỗ khác trên mặt cũng có nhiều vết nhăn hắn sâu nhất là hai bên khoé miệng, giữa 2 lông mày, cằm, trán, hai bên má, hoặc da của người đã khá có tuổi (trên 48).

$677 USD

Gồm có: Vulani Reverse-aging Day Treatment, Vulani Reverse-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner, YB anti-aging Eyezone solution, YB anti-aging Wrinkle Shot

11. Bộ kem cho Da nám nặng-Advanced (VD,VN,ClnS,SB,Ser)
 
 
 
 
 
12. Bộ kem cho Da nám nhẹ-Advanced (VD,YN,ClnS,SB)
Dùng cho trường hợp da có vết nám, tàn nhang, đồi mồi nhưng không quá lan rộng, da không quá tối đậm, không bị quá lâu năm, hoặc da của người trên 30 tuổi, hoặc da đã không còn khoẻ mạnh vì những hư hại do da có vấn đề hoặc do dùng các mỹ phẩm không tốt trước đó. Vulani Day treatment có chứa lượng dược chất cao hơn để giúp da cải thiện nhiều.
 
                                                                                                        $498  USD
 
Gồm có: Vulani Day Treatment, YB anti-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner Special, SB Whitening cream
 
 
13. Bộ kem cho Da thiếu niên bị mụn bọc - hư hại nhẹ-Advanced (VD,YN,Cln S,Red)

Dùng cho trường hợp da của teenager (dưới 18 tuổi). Vulani Day treatment có chứa lượng dược chất cao hơn để giúp da cải thiện nhiều.

                                                                                                         $416  USD
Gồm có: Vulani Day Treatment, YB anti-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner Special, Redness Clear
 
 
 
14. Bộ kem cho Da trưỏng thành bị mụn bọc - hư hại nặng-Advanced (VD YN,ClnS,Red,SB)

Dùng cho trường hợp da của người trưởng thành có nhiều mụn đỏ và mưng mủ lâu ngày, da bị hư hại nhiều như sẹo đỏ, lồi lõm, rỗ, thâm đậm. Vulani Day treatment có chứa lượng dược chất cao hơn để giúp da cải thiện nhiều.

                                                                                                   

 

                                                                                                           $571 USD

Gồm có: Vulani Day Treatment, YB anti-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner Special, Redness Clear, SB intensive whitening 
 

Dùng cho trường hợp da có vết nám, tàn nhang, đồi mồi nhưng lan rộng, da màu tối đậm, bị những vết tối sậm màu qua một hoặc nhiều  năm, hoặc da của người trên 30 tuổi, hoặc da đã không còn khoẻ mạnh vì những hư hại do da có vấn đề hoặc do dùng các mỹ phẩm không tốt trước đó. Vulani Day treatment có chứa lượng dược chất cao hơn để giúp da cải thiện nhiều.

$568 USD

Gồm có: Vulani Day Treatment,YB anti-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner Special, SB Whitening cream, Y4E or Vulani Brightening serum

15. Bộ kem cho Dưỡng và trẻ hoá da trung bình-Advanced (VD YN,ClnS)

Dùng cho trường hợp da không được đẹp, da cần cải thiện nhưng không quá trầm trọng, những nếp nhăn ở trên mặt và vùng mắt không quá nhiều, hoặc da của người trên 30. Vulani Day treatment có chứa lượng dược chất cao hơn để giúp da cải thiện nhiều.

$343 USD 

              Gồm có: Vulani Anti-aging Day Treatment, YB Anti-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner Special Edition

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           16. Bộ kem cho Dưỡng và trẻ hoá da trung bình, cần cải thiện mắt và nếp nhăn-Advanced 

          (VD YN,ClnS,E,W)

           Dùng cho trường hợp da không đẹp, da cần cải thiện khá nhiều, nhất là vùng mắt có thể bị thâm đen, bị bụp, xệ, mỡ, nhiều vết                          nhăn chân chim, và những chỗ khác trên mặt cũng có nhiều vết nhăn nhất là hai bên khoé miệng, giữa 2 lông mày, cằm, trán,

           hai bên má, hoặc da của người khá có tuổi (trên 48). Vulani Day treatment có chứa lượng dược chất cao hơn để giúp da cải

           thiện nhiều.

                                                                                                        $653 USD

 

 

          Gồm có: Vulani Anti-aging Day Treatment, YB Anti-aging Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner Special Edition, YB Eye zone, YB Wrinkle Shot

 

 

 

 

 

 

Xem sản phẩm

YB - Young & Brilliant

 

Thích hợp cho làn da có vấn đề khá nặng và cần cải thiện nhiều, Chống lại lão hoá và sự suy thoái của làn da do cơ thể mất đi nguồn cung cấp chính của hormone estrogen từ buồng trứng. Sản phẩm độc nhất vô nhị có thể làm mất đi gốc cội của mụn thịt.