Dùng cho trường hợp da của teenager có nhiều mụn đỏ và mưng mủ

NOTE:YB Day treatment đang hết hàng,sẽ đươc thay thế bằng Vulani Day treatment

Gồm có: YB Day Treatment, YB Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner Special Edition, Redness Clear

5. Da thiếu niên bị mụn bọc - hư hại nhẹ (YBD,YBN,ClnS,Red)

401$Price
  Contact Us
  Tel: +1 (408) 258 2696
   
  Email: info@doctorvuskincare.com
   
  Payment Methods
  YouTube Videos
  Follow Us