Dùng cho trường hợp da có những chỗ hơi tối màu, lem nhem nhưng nhạt,  không quá lan rộng, không bị quá lâu năm hoặc tuổi còn trẻ dưới 30

 

Gồm có: Y4E Day Treatment, Y4E Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner, SB Whitening cream

1. Da lem nhem nhẹ (Y4E DN,Cln) ** Y4E Day is currently out of stock **

342$Price
  Contact Us
  Tel: +1 (408) 258 2696
   
  Email: info@doctorvuskincare.com
   
  Payment Methods
  YouTube Videos
  Follow Us