Giá sản phẩm tại Úc Châu

 

YB: Dòng sản phẩm dành cho da cần nhiều cải thiện và sửa chữa hoặc da người lớn tuổi trên 50 

        YB Day cream: AUD $210

        YB Night cream : AUD $210

 

DIENCI : Dòng sản phẩm dành cho da cần cải thiện vừa phải hoặc da của lứa tuổi 35 trở lên

         DIENCI Day cream SPF30+ : ÀUD $210

 

 

 

Contact Us
Tel: +1 (408) 258 2696
 
Email: info@doctorvuskincare.com
 
Payment Methods
YouTube Videos
Follow Us