Dùng cho trường hợp da đã đẹp rồi và/hoặc da còn trẻ dưới 30, không bị vấn đề gì nặng để phải cần cải thiện nhiều 

 

Gồm có: Vulani Day Treatment, Y4E Night Treatment, Vulani Cleanser & Toner Special Edition

7. Dưỡng và trẻ hoá da nhẹ (Y4E DN,Cln)

258$Price
  Contact Us
  Tel: +1 (408) 258 2696
   
  Email: info@doctorvuskincare.com
   
  Payment Methods
  YouTube Videos
  Follow Us