Khoa Học Về Da

Dưỡng Da

Tìm Hiểu Tế Bào Gốc

Tải Bài Viết Gốc: Nhấn Vào Đây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English: Stem Cell François: Cellule Souche Deutsch: Stammzelle 

 

 

Sự phát triển của chế biến Tế Bào Gốc Đa Năng (Induced Pluripotent Stem Cell - iPSCs) phản ánh sự hợp nhất của ba dòng khoa học lớn và đã dẫn đến một nhánh mới của nghiên cứu - y học tái tạo (Regenerative Medicine). Tuy nhiên, vẫn còn tranh luận về việc liệu iPSCs có chức năng tương đương với Tế Bào Gốc của phôi thai (Embryonic Stem Cells - ESCs). Câu hỏi này cần được trả lời chỉ bằng khoa học, chứ không phải bởi chính trị hoặc kinh doanh.

 

 

                                                 Shinya Yamanaka, Nobel Prize Laureate 

                                                 in Physiology or Medicine 2012

 

 

 

Trong thời gian gần đây cộng đồng người Việt chúng ta có nghe nói rất nhiều về stem cell-tế bào gốc. Phần lớn các tin tức về tế bào gốc được truyền tin có tính cách quảng cáo cho các sản phẫm thương mãi trên các phương tiện thông tin bằng Việt ngữ như truyền hình, truyền thanh, và báo chí. Trong khi đó các tin tức có tính cách giáo dục do các bác sĩ có uy tín trong cộng đồng người Việt tự nguyện đóng góp và được các phương tiện truyền thông tự nguyện đưa tin thì quá hiếm hoi. Có một sự tương phản rỏ rệt trong tin tức quảng cáo thương mãi và tin tức từ các bác sĩ uy tín, do đó tạo một sự hoang mang trong cộng đồng người Việt chúng ta.

Vì lý do trên, với tư cách là một khoa học gia trên 20 năm chuyên nghiên cứu về bệnh da, sinh hóa của da và tế bào da và đã từng phục vụ “peer reviewer” (giám khảo) cho một số tạp chí khoa học y sinh hóa quốc tế uy tín nhất trong y khoa nói chung và nghành da nói riêng như “Journal of Clinical Investigation”, “Genetic”, “ Journal of Investigative Dematology” v.v…, chúng tôi đóng góp những bài khảo luận này với hy vọng sẽ giúp đồng bào người Việt chúng ta có những kiến thức cập nhật và chính xác về đề tài tế bào gốc. Để thực hiện loạt bài khảo luận này, chúng tôi đã rút tỉa các tin tức chọn lọc từ các bài khảo luận đã được công nhận và xuất bản trên các “peer reviewed journals” - tạp chí y sinh hóa quốc tế uy tín nhất như “Cell” và “Proceeding National Academy of Science”. Thêm vào đó là một số triết lý y sinh học (Philosophy of Medicine) về tế bào gốc của chúng tôi trong quá trình nghiên cứu về đề tài này từ cuối thập niên 1990s.

Trong loạt bài khảo luận này, chúng tôi chia ra những đề tài như sau:

 

1)- Tế Bào Gốc-Phổ Thông

 

2)- Stem Cell: Lịch Sử Phát Triển Về Kiến Thức Tế Bào Gốc

3)- Stem Cell: Nổ Lực Nghiên Cứu Sử Dụng Tế Bào Gốc Trong Y Khoa

4)- Stem Cell: Tế Bào và Kỹ Thuật Nghiên Cứu Tế Bào Gốc

5)- Stem Cell: Tế Bào Gốc trong da

6)- Stem Cell: Dùng Tế Bào Gốc Trong Thẩm Mỹ: Khoa Học hay Thương Mãi?

 

 

Do đó trong phần Anh ngữ, chúng tôi chỉ tóm lược những kiến thức căn bản về tế bào gốc trong da, là một trong những lảnh vực chúng tôi từng nghiên cứu từ năm 1999 trong khi nghiên cứu về sinh hóa của tế bào da và bệnh da tại University of California at Davis.  Còn kiến thức chung về tế bào gốc bằng Anh ngữ, có nhiều website rất hay và rất phổ thông. Chúng tôi mạng phép lựa chọn để cung cấp các nối dưới đây cho đồng bào tiện tham khảo.  Quí vị bấm và hàng chử xanh bên dưới sẽ dẩn đến các website:

 

Bằng Anh Ngữ, trong khi có một số websites uy tín như của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ  (US National Institutes of Health), Viện Y Học Tái Sinh California (California Institute of Regenrative Medicine), và của các trường đại học tại Hoa Kỳ có đề cập về vấn đề tế bào gốc một cách chính xác và cập nhật, có rất nhiều những websites trên internet đề cập về vấn đề tế bào gốc nhằm mục đích thương mãi một cách rất khéo léo và tin tức thường bị bóp méo và mâu thuẩn với sự thật. Thậm chí một số website thương mãi về tế bào gốc tung tin thất thiệt để hạ uy tín của các khoa học gia đang có những blog để cảnh báo dân chúng vể vấn đề này như khoa học gia Paul Knoepfler.

 

 

     A. Các tin tức phổ thông về tế bào gốc:

 

1)- Bộ Y Tế Hoa Kỳ: Viện Y tế Quốc gia: Tin Tức về Tế Bào Gốc:

 

2) Cơ Quan Tế Bào Gốc của Tiểu Bang California: California's Stem Cell Agency: California Institute For Regenerative Medicine

 

3)-Khoa học gia Paul Knoepfler, University of California Davis School of Medicine

 

 Patients-guide-to-stem-cell-treatments

 

4)- Mayo Clinic: Stem Cell Information

 

 

 

B. Các trung tâm nghiên cứu tế bào gốc điển hình:

 

 

 

1)- Standford University: Học Viện Nghiên Cứu Tế Bào Gốc Và Y Học Tái Tạo 

 

2)- University of California at San Francisco: Trung Tâm Y Học Tái Tạo và Nghiên Cứu Tế Bào Gốc

 

3)- Harvard University: Học Viện Nghiên Cứu Tế Bào Gốc

 

4)- Kyoto University: Trung Tâm Nghiên Cứu Tế Bào Gốc Đa Năng: 

 

5) -University of Oregon, Oregon Stem Cell Center

Khoa học gia Shoukhrat Mitalipov 

 

 

Lại một lần nữa, chúng tôi đóng góp những bài khảo luận này với hy vọng sẽ giúp đồng bào người Việt chúng ta có những kiến thức cập nhật và chính xác về đề tài tế bào gốc. Dĩ nhiên được trẽ đẹp mãi và đi ngược dòng thời gian là niềm mong ước, chúng tôi hy vọng đồng bào người Việt chúng ta sẽ có những nhận định thực tế trong niềm mong ước đó khi thấy và nghe nói về “Tế bào gốc”, “Stem cell”, “Stammzelle” v.v… trong quảng cáo thương mãi.

 

 

Khoa Học Gia Nguyễn Thượng Vũ

 

 

   Đọc thêm:  

 

1)- Stem Cell: Tế Bào Gốc Là Gì?

 

2)- Stem Cell: Dùng Tế Bào Gốc Trong Thẩm Mỹ: Khoa Học hay Thương Mãi?

Contact Us
Tel: +1 (408) 258 2696
 
Email: info@doctorvuskincare.com
 
Payment Methods
YouTube Videos
Follow Us